Kampania Społeczna - pomoc Polakom z Kazachstanu

Kampania jest kierowana na rzecz polskich repatriantów i pomocy Polakom ze wschodu w kraju. Nasi rodacy zesłani z polskich Kresów przez Stalinowskie NKWD w dalekie kazachskie stepy, byli zmuszani do najcięższej niewolniczej pracy w sowieckich kołchozach i łagrach. Zabrano im wszystko: rodziny, domy, wiarę, godność i wolność, wysyłając w bydlęcych wagonach daleko - do miejsca „gdzie niebo łączy się z ziemią”. Ich potomkowie mieszkają tam do dziś. Na dziesiątki lat Ojczyzna o nich zapomniała, ale w wyniku nowelizacji Ustawy Repatriacyjnej z maja 2018r. pojawiła się nadzieja na powrót do kraju przodków. Życie w tamtejszych kołchozach jest bardzo ciężkie, a perspektyw dla młodych praktycznie nie ma. W 2016 roku pojechaliśmy do Kazachstanu zrealizować pewien film, ale tam na kazachskich stepach zmieniliśmy swoje plany i powstał obraz o nich – potomkach polskich zesłańców… Byliśmy tam kilkakrotnie z kamerami, poznaliśmy wiele polskich rodzin ich dramatyczne losy i widząc w ich oczach tęsknotę do kraju swych przodków. Opowiadamy o tym w filmie pt. „Złączyć się z Narodem” który zrealizowanym w wersji kinowej.
Dlaczego kampania na rzecz repatriantów?

Zwykle słysząc słowo „repatriant” udajemy, że nie widzimy żadnego problemu lub nie chcemy o nim słyszeć, my jednak wiemy, że to są tacy sami Polacy jak my. Oni są częścią naszej trudnej historii, a dzisiaj po 80 latach a czasami dłużej, mają szansę być z powrotem między nami w swojej Ojczyźnie - Polsce. Pamiętajmy, że to także ich dom i drzwi do niego powinny być zawsze otwarte.

Ale czy jako społeczeństwo potrafimy ich zaakceptować, zrozumieć i uszanować? Czy potrafimy sprawić, by poczuli się jak w domu, którego tak długo nie mogli odzyskać? Czy oni nas pokochają i czy Ojczyzna ich pokocha? Mamy nadzieje, że tak. Na naszych spotkaniach i pokazie filmu choć w części odpowiemy na te trudne pytania…

Chcemy również przekonać władze miast i gmin do angażowania się w przyjmowanie polskich repatriantów (jak np. w Środzie Wlkp. Markach, Białym Stoku i wielu innych). Mamy ze sobą niezbędne materiały edukacyjne i informacje jak można w tym pomóc.


Realizacja Kampanii

Głównym narzędziem wykorzystywanym w kampanii będzie pokaz filmu „Złączyć się z Narodem” który zrealizowaliśmy wspólnie z New Wave Film. Opowiadamy w nim o potomkach polskich zesłańców mieszkających w Kazachstanie. Film ten realizowaliśmy ponad dwa lata kamerami filmowymi na profesjonalnej optyce filmowej. Mamy za sobą 49 pokazów w kraju i za granicą i wiemy że jest to najlepsza forma edukacji w temacie repatriacji. Obraz wyzwala emocje w śród widzów edukując zarazem, dlatego dopiero po filmie prowadzimy dyskusje i rozdajemy materiały edukacyjne. Film pokazywany jest w rozdzielczości 4K na dużym pięciometrowym ekranie z dźwiękiem 5.1.


Cele Kampanii:

  • Pokazanie historii zesłań z uwzględnieniem „Operacji Polskiej NKWD – 1936-1938”
  • Uświadomienie uczestnikom kim są Polacy- repatrianci z Kazachstanu.
  • Rola ośrodków adaptacyjnych w przygotowaniu do życia rodzin repatriantów
  • Możliwości repatriacyjne w świetle nowelizacji ustawy z marca 2018 roku  
  • Pomoc ze strony Państwa dla repatriantów
  • Możliwości zatrudnienia osób repatriowanych i wynikające z tego korzyści
  • Oczekiwania społeczne


100 spotkań do końca 2019 roku.

 

Nasza kampania dotrze wszędzie tam, gdzie organizowane są imprezy i gdzie nie ma technicznych możliwości, aby obejrzeć dobry film nie korzystając z kina. Będą to Domy Kultury, teatry, sale widowiskowe a także kościoły. Późną wiosną i latem kina plenerowe i amfiteatry. W naszym biurze kończymy prace nad grafikiem pokazów, a samochód z ekipą i ze sprzętem będzie podróżował po kraju. Wiemy z doświadczenia, że w ten sposób dotrzemy do dziesiątek tysięcy widzów, co jest świetnym wynikiem w dzisiejszych czasach. Wiemy również że pozostawimy po sobie trwały ślad wśród naszej widowni, a przecież o to nam wszystkim chodzi. W ten sposób pomożemy naszym rodakom stworzyć prawdziwy dom w swej Ojczyźnie o której od dziesięcioleci marzyli. Przyjmujemy także zgłoszenia od wszystkich, dla których temat zesłań i repatriacji jest bliski.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

 prev next