Specjalne podziękowania

Specjalne podziękowania chcemy przekazać Mecenasowi Kampanii Społecznej - Polskiej Fundacji Narodowej, dzięki której możemy odwiedzić tak wiele miejsc w Polsce i za granicą. Polska Fundacja Narodowa uznaje potrzebę uświadomienia społeczności o konieczności realizacji akcji repatriacyjnych przeprowadzanych przez państwo polskie, o barierach napotykanych przez naszych Rodaków z Kazachstanu powracających do Ojczyzny, jak również potrzebę podniesienia świadomości młodzieży, lokalnych władz i przedsiębiorców o możliwościach oraz korzyściach społecznych wynikających z realizacji powrotów repatriantów. 


Równie ważne podziękowania za pomoc w realizacji Kampanii Społecznej „Złączyć się z Narodem” chcemy przekazać pozostałym Partnerom, którzy wsparli naszą kampanię. Nie było łatwo, wiele firm i instytucji nie widzi potrzeby przeprowadzenia akcji na rzecz naszych Rodaków. 

Dlatego wyrażamy ogromną wdzięczność naszym Partnerom za to, że losy polskich repatriantów są im tak samo bliskie jak nam.